РУС   ENG
 

Лізингові компанії

Згідно Закону України "Про лізинг", лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ,  визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

На відміну від звичайної оренди в лізинг не можуть передаватися земельні ділянки та природничі комплекси, що являються основою всіх об’єктів нерухомості взагалі.

Суб'єктами лізингу можуть бути:

 • лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;
 • лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та   користування  предметом лізингу від лізингодавця;
 • продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває  річ,  що  в  наступному  буде  передана  як предмет лізингу лізингоодержувачу;
 • інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.

З  моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено договором.

Витрати на    страхування    за    договором   лізингу   несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором.
Майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи (страхувальника або вигодонабувача), що має заснований на законі інтерес в збереженні цього майна.

Предметом договору страхування є майно (устаткування, техніка, автомобілі тощо), яке передається в лізинг.
Страхова сума за договором страхування встановлюється в розмірі вартості майна або транспортних засобів.

Страховий тариф залежить від виду майна, що придбається в лізинг. При страхування транспортних засобів страховий тариф залежить від вартості транспортного засобу, стажу керування осіб допущених до керування, наявності протиугінних систем/сигналізацій.

Даною програмою передбачені наступні умови страхування:

 • ризики – пожежа, стихійні лиха, аварії комунікаційних систем, ПДТО;
 • термін страхування – до 1 року;
 • страховий тариф – від 0,2 %;
 • франшиза (безумовна) – від 1 %;

При страхування транспортних засобів (в тому числі спецтехніка та легкові автомобілі):

 • ризики – дтп, незаконне заволодіння застрахованим транспортним засобом, протиправні дії третіх осіб, стихійні явища, пожежа, вибух.
 • термін страхування – до 1 року;
 • страховий тариф – від 2,3% (для спецтехніки) та від 5,78% (для легкових автомобілів).© 2009 СК «Добробут та Захист»

Лізингові компанії. Страхування, страхова компанія