РУС   ENG
 

Страхування відповідальності перед третіми особами

Предметом договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами є майнові інтереси страхувальника, які не суперечать законодавству і пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній або юридичній особі або їх майну, а також шкоди, заподіяної природним ресурсам.

Страхові ризики:

  • невиконання або неналежне виконання обов'язків страхувальника (в результаті помилки або упущення) перед третьою особою або надання недостовірної, неточної або недостатньої інформації про товар, роботу, послугу;
  • події, які пов'язані із спричиненням збитку майну, яким страхувальник володіє, користується і розпоряджається, приймає на ремонт, на зберігання;
  • події, які пов'язані з виконанням робіт або наданням послуг за укладеним страхувальником договором;
  • події, в результаті яких відповідно до законодавства страхувальник зобов'язаний компенсувати збитки або витрати третіх осіб, шкоду природним ресурсам.

Страховий випадок – це подія, яка настала в результаті виникнення одного або декількох вищезазначених ризиків, і яка виражається у вигляді:

  • майнових претензій з боку третіх осіб;
  • добровільного визнання страхувальником свого обов'язку відшкодувати збитки або витрати третіх осіб;
  • набуття чинності вирішення суду, згідно якому страхувальник зобов'язаний відшкодувати збитки або витрати третіх осіб.

Річний страховий тариф по даному виду страхування складає 0,3 % - 0,8 %.
© 2009 СК «Добробут та Захист»

Страхування відповідальності перед третіми особами